ท่ามกลางวัฒนธรรมประเพณีไทยอันหลากหลายซึ่งเกิดขึ้น
จากการสั่งสมมายาวนาน กาลเวลาอาจทำให้ผู้คนหลงลืมและ
ลื่นไหลไปตามกระแสวัตถุนิยม จนทำให้วัฒนธรรมอันดีงามจาง
หายไปจากคนรุ่นหลัง การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยจาก
คนที่เห็นคุณค่า จึงเป็นบทบาทสำคัญต่อการสืบทอดความงดงาม
เหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก
 
“บ้านรามัญ” ขอเชิญพบกับกิจกรรมที่จัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม